PLEWA OSMOSE CERAMIKA Sp. z o.o.

ul. Pokrzywno 3A
61-315 PoznaƄ
Poland
+48 61 662 19 10