Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa jest największą i najstarszą, organizacją samorządu gospodarczego, działającą w branży budowlanej od 1990 r. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG.

Zrzesza w swoich szeregach producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych - współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.

Reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków wobec organów państwowych i samorządowych - krajowych i zagranicznych - oraz współdziała z innymi organizacjami z obszaru budownictwa.

Opiniuje projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji, dotyczących budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych, współpracując z organami administracji Państwa i Parlamentem; uczestniczy w pracach związanych z atestacją i certyfikacją wyrobów budowlanych.

Współorganizuje i patronuje krajowym targom budowlanym, przyznając na nich swoje nagrody. Promuje osiągnięcia firm członkowskich na platformie międzynarodowej, wspierając ich uczestnictwo w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych i wyjazdach biznesowych.

Iniciuje kontakty z inwestorami, producentami i handlowcami na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wykorzystując dobrą współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami samorządu budowlanego oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi na całym świecie.

Wspiera działalność członków, ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych; służąc fachowym doradztwem i szkoleniami.

Rozwija i popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju eksportu polskich wyrobów budowlanych, intensyfikacji wymiany handlowej z rynkami państw członkowskich UE i wschodnimi oraz służące ochronie rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją firm krajowych i zagranicznych.

Integruje środowisko przedsiębiorców budowlanych, propagując zasadę partnerstwa i wzajemnej pomocy, w dążeniu do stworzenia silnego samorządu gospodarczego - lobby, którego opinie liczą się w walce o interesy polskiego budownictwa.

Wszystkie dynamiczne firmy, zdecydowane na aktywne kształtowanie środowiska, w którym działają, pragnące współdecydować o ekonomicznych i prawnych warunkach rozwoju przedsiębiorczości w polskim budownictwie

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.