Regulator manualny RM4

Tani i łatwy w obsłudze manipulator manualny przeznaczony do najprostszych rozwiązań. Sygnalizacja pracy centrali wskaźnikami LED, dedykowane klawisze, tj. jeden klawisz – jedna funkcja. Wszystko to powoduje, że obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna nawet bez znajomości instrukcji obsługi.

Funkcje podstawowe regulatora manualnego RM4

praca ręczna
prosta i intuicyjna obsługa
przyciski manipulatora przyporządkowane do konkretnych funkcji (jeden klawisz - jedna funkcja)
4 zakresy wydajności wentylacji
sterowanie pracą wentylatorów AC
sterowanie pracą wentylatorów elektronicznie komutowanych (EC)
sterowanie pracą przepustnicy bypassu (obejście wymiennika ciepła)
funkcja wietrzenia
rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą temperatur oraz parametrów pracy centrali
zatrzymanie centrali w przypadku pożaru (Awaryjny STOP)
sterowanie zewnętrznych przepustnic, klap odcinających
możliwość wyłączenia jednego wentylatora centrali, np. nawiewu w okresie letnim (oszczędność energii)
możliwość podłączenia kilku manipulatorów do jednej centrali
Funkcje dodatkowe sterownika

współpraca z centralą alarmową (pusty dom)
współpraca z kominkiem (wymuszenie pracy centrali na 2 biegu)
możliwość wpływania na pracę centrali sygnałem zewnętrznym (sterowanie zewnętrzne)
możliwość współpracy z zewnętrznym sterownikiem inteligentnym (protokół RS-485)