Automatyka RC4

Prosty w obsłudze manipulator przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Wyświetlacz LCD z pełnymi komunikatami w języku polskim i dedykowanymi klawiszami, tj. jeden klawisz – jedna funkcja. Wszystko to powoduje, że obsługa jest prosta i intuicyjna, a wyświetlane pełne komunikaty słowne jednoznacznie informują o ustawianych parametrach pracy centrali. Nawet w przypadku zaawansowanych możliwości sterowania podstawowa obsługa i programowanie urządzenia jest szybkie i łatwe. Manipulator RC4 jest dostępny również w wersji angielskiej.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej sterownik jest urządzeniem niezawodnym, oszczędnym w eksploatacji i łatwym w obsłudze, przy równoczesnym zapewnieniu rozbudowanych możliwości sterowania pracą systemu wentylacyjnego i konfiguracji samego sterownika.

Funkcje podstawowe sterownika:
praca automatyczna lub ręczna (program tygodniowy),
4 zakresy wydajności wentylacji (wentylatory AC),
płynna regulacja wydajności centrali z pamięcią 7 ustawień (wentylatory EC)
7 programów fabrycznych, 4 programy użytkownika,
funkcja wietrzenia z płynnie regulowanym czasem,
funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą temperatury oraz czasu opóźnienia,
informacja o konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy),
zatrzymanie centrali w przypadku pożaru (Awaryjny STOP)
duży, czytelny wyświetlacz znakowy
prosta i intuicyjna obsługa
przyciski manipulatora przyporządkowane do konkretnych funkcji (jeden klawisz – jedna funkcja)