WEBMANIPULATOR

WebManipulator – moduł komunikacji z centralą firmy PRO-VENT z poziomu sieci domowej LAN, WiFi. Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możliwy również zdalny dostęp z sieci internet.

Dzięki nowej aplikacji z poziomu dowolnego komputera lub smartfona, z dostępem do sieci domowej:

zmienisz wydajność centrali,
ustawisz temperaturę nawiewu,
włączysz lub wyłączysz obsługę GWC lub bypassu,
i inne.
Nowy webmanipulator umożliwia pełną zdalną obsługę sytemu wentylacji.

Dostęp do ustawień centrali możliwy jest z poziomu aplikacji stworzonej na system Android lub z poziomu przeglądarki stron WWW.

Użycie przeglądarki stron www umożliwia sterowanie pracą centrali z poziomu dowolnego Smartfona, tabletu czy komputera PC. Nie istotny jest w tym przypadku system operacyjny jak np. Windows, Linux (komputery PC), WindowsPhone, iOS (iPhone), Android (Smartfony) itd. Warunkiem dostępu do centrali jest jedynie zainstalowana w urządzeniu graficzna przeglądarka stron WWW z obsługą JavaScript oraz jQueryMobile. Obsługa centrali będzie więc możliwa z poziomu większości nowych urządzeń i przeglądarek dostępnych na rynku.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.