Facelight Innowacyjne wykrywanie próchnicy

Sonda Facelight pozwala postępować selektywnie podczas leczenia próchnicy.
Wspiera to innowacyjna metoda FACE:
(Fluorescence Aided Caries Excavation).