HANGZHOU UNITED METALTEK TRADING Co., Ltd.

No. 16 Jiaqi Road, Xianlin Industrial Zone
311122 Hangzhou City
China
+86 571 88680955