Sufit akustyczny DPS-MICROSORBER

System znany jest również, jako mikroperforowana powłoka absorpcji akustycznej - pochłania dźwięk i rezonans akustyczny.
Małe otworki mikroperforacji w materiale przetwarzają energię akustyczną w energię cieplną, objętość powietrza zawartego między powłoką DPS-MICROSORBER i powierzchnią podłoża zwiększa rezonans tarcia przez otwory w materiale, co znacząco redukuje czas pogłosu i poziom hałasu.

Charakterystyka DPS-MICROSORBER:
Grubość: 0,17 mm
Max. szerokość: 150 cm
Średnica otworu perforacji: ok. 0,15 mm
Odległość pomiędzy otworami: 2 mm
Ilość otworów: 250 000/m2
Perforacja +- 0,8%
Wykończenie: SUPERMAT, CRISTAL WHITE
wszystkie dostępne ref DPS.
nie jest łatwo zapalny, B1
zgodnie z DIN 4102: promieniowanie UV