CS 2100 - Aparat RTG

Bezpieczna diagnostyka - Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów CS 2100 został wyposażony w generator wysokiej częstotliwości, który umożliwia wykonywanie zdjęć o doskonałej jakości przy jednoczesnym zminimalizowaniu dawki promieniowania.
Cyfrowa jakość - CS 2100, przystosowany do każdej techniki wykonywania zdjęć, umożliwia pracę zarówno na kliszach, jak i z czujnikami cyfrowymi RVG 5100 i RVG 6100, a także nowym skanerem
płytek CS 7600.