Moduł zapasowego toru łączności dla linii telefonicznej z zasilaczem APS-15 GSM-4 PS

Moduł komunikacyjny GSM-4 PS umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej. Moduł ten samodzielnie nadzoruje przewodową sieć telefoniczną i w przypadku jej awarii przełącza się na tor komórkowy. Moduł GSM-4 PS pozwala na realizowanie powiadamiania SMS oraz głosowego, możliwe jest również zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami za pomocą SMS, Clip oraz DTMF. W wersji GSM-4 PS, moduł zintegrowany jest z buforowym zasilaczem co pozwala wykorzystać go w charakterze samodzielnego urządzenia.

Cechy i funkcje:

transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
konwersja komunikatów PAGER na SMS
zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS – funkcja „zdalnego portu RS-232”
zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
nadzorowanie linii telefonicznej i automatyczne przełączanie na GSM przy usterce
konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD
4 wejścia modułu z możliwością uruchomienia powiadamiania głosowego/SMS i wyzwalania transmisji zdarzeń w monitoringu
3 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
Zastosowania:

dedykowany moduł monitoringu dla central INTEGRA
odbiornik SMS dla stacji monitorującej STAM
bramka GSM dla central telefonicznych
monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych
powiadamianie głosowe dla dowolnych central alarmowych
zdalne sterowanie urządzeń