PROMOCJA Sp. z o.o., Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
Poland
+48 22 242 54 01