Stopnie schodów

Możliwe jest wykonanie stopni ze wszystkich rodzajów krat wciskanych. Wyposażone w kątownik antypoślizgowy są mocowane za pomocą blach policzkowych między policzkami schodów. Typowe stopnie, jak np. stopień Staco TR 3-30/34,3 x 33,3 ocynkowany z blachą policzkową jak niżej, są dostępne od ręki.