Znaki drogowe

Tarcze znaków mogą być wykonywane z płyty o konstrukcji warstwowej złożonej z dwóch płaskich blach i płyty styropianowej, połączonych ze sobą trwale warstwą kleju. Krawędzie boczne są zabezpieczane ramką stalową.
Płyty warstwowe, dzięki swoim wysokim właściwościom wytrzymałościowym, dużej sztywności a jednocześnie lekkiej konstrukcji (niski ciężar właściwy) i wysokiej odporność na warunki atmosferyczne znalazły nowatorskie zastosowanie w budownictwie drogowym jako tarcze znaków i tablic drogowych.

Tarcze znaków drogowych o konstrukcji warstwowej spełniają wymagania określone szczegółowo w normie EN-12899 -1 w której zdefiniowano granice właściwości i klasy właściwości, które powinny być utrzymywane po ekspozycji w naturalnych warunkach pogodowych. Wyniki badań chwilowego i trwałego odkształcenia zginającego zawarte w Sprawozdaniu z Badań nr 11/08 TN3 potwierdzają spełnienie wymagań przywołanej normy i uzyskały pozytywną opinię IBDiM. Znaki z płyt warstwowych posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM, Krajowy Certyfikat oraz CE.