TEL-MET Sp. z o.o.

AL. KORFANTEGO 169
40-153 Katowice
Poland
+48 32 352 62 42