Silosy przejezdne STXX(X)(D) - HSTXX(X)(D)

STXX(X) obciążenie jednostronne po stronie stopy

STXX(X) Dobciążenie dwustronne

Obciążenie zmienne, max. 2500 kg/m2 do górnej krawędzi ściany oporowej, co odpowiada 10 tonom na jedną oś lub wypełnieniu kukurydzą z max. kontem nasypu do 28˚ i ciężarze objętościowym 1800 kg/m3(patrz schemat obciążeń.

Ściany oporowe typu STXX(X)(D) mogą być wykonane również na wymiar o długości od 50 - 400 cm.

Podstawa jest lekko spadzista, tak by umożliwić odprowadzenie cieczy i resztek, co w znacznym stopniu ogranicza ujemny wpływ na zbrojenie.

HSTXX(X) Rozwiązania narożnikowe dla ścian oporowych STXX(X), długość efektywna od 4 do 6 m (patrz tabela), obciążenie jednostronne po stronie stopy.

HSTXX(X)D Narożniki dla ścian oporowych STXX(X), długość efektywna od 4 do 6 m (patrz tabela), obciążenie obustronne.

Maksymalne obciążenie przy obciążeniu zmiennym do górnej krawędzi ściany oporowej - 2500 kg/m2, odpowiadające obciążeniu do 10 ton na jedną oś lub dopełnienie ziemią przy maksymalnym spadku nasypu ponad górną krawędź do 28˚ i ciężarze objętościowym do 1800 kg/m³ (patrz schemat obciążenia)