Ściany oporowe LKW - LKWZ - HKW - HKWZ

LKW (Obciążenie standardowe) Ściana oporowa typu "L" o długości czynnej 1m. Obciążenie jednostronne po stronie stopy.

Maksymalne obciążenie przy obciążeniu zmiennym do górnej krawędzi ściany oporowej - 1000 kg/m2, odpowiadające obciążeniu do 3,5 tony na jedną oś lub dopełnienie ziemią przy maksymalnym spadku nasypu ponad górną krawędź do 35˚ i ciężarze objętościowym do 1800kg/ m².

LKWZ (SLW 45)Ściana oporowa typu "L" o długości czynnej 1m. Obciążenie jednostronne po stronie stopy.

Maksymalne obciążenie przy obciążeniu zmiennym do górnej krawędzi ściany oporowej - 2500 kg/m2, odpowiadające obciążeniu do 10 ton na jedną oś lub dopełnienie ziemią przy maksymalnym spadku nasypu ponad górną krawędź do 45˚ i ciężarze objętościowym do 1800kg/ m³. Dla klasy obciążeniowej SLW 60 (20 ton na jedną os) - patrz ściany oporowe typu LXZ i LXXZ. Ściany oporowe LKW i LKWZ mogą być wykonane o długości od 50 - 90cm.

HKWZ Ecklösung (SLW 45) Elementy narożnikowe, należą do elementów LKWZ szerokość czynna uzależniona jest od wysokości ściany oporowej (patrz tabela). Obciążenie jednostronne po stronie stopy.

Maksymalne obciążenie przy obciążeniu zmiennym do górnej krawędzi ściany oporowej - 2500 kg/m2, odpowiadające obciążeniu do 10 ton na jedną oś lub dopełnienie ziemią przy maksymalnym spadku nasypu ponad górną krawędź do 45˚ i ciężarze objętościowym do 1800kg/ m³ (patrz schemat obciążeniowy).