VIGOcam v50EX

Kamera termowizyjna VIGOcam v50EX została stworzona do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, zaliczanych do grupy IIA. Dzięki swojej specyfikacji technicznej oraz specjalnej obudowie spełniającej normy EX, kamera ta może być wykorzystywana w:
kopalniach (szczególnie metanowych),
składowiskach materiałów niebezpiecznych (sypkich, płynnych, gazowych),
zakładach chemicznych (petrochemicznych),
oraz wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie samozapłonem i wybuchem.
W VIGOcam v50EX istnieje możliwość zdefiniowania progowych wartości temperatury (górny i dolny). Przekroczenie któregokolwiek powoduje uruchomienie alarmu oraz rejestrację zdjęcia lub serii zdjęć, według zdefiniowanych parametrów.
Dane termowizyjne mogą być przesyłane do komputera poprzez Ethernet. Video, obrazy oraz sekwencje obrazów termicznych mogą być zapisywane bezpośrednio na komputerze (on-line).