IRMOD v640

Kamera Termowizyjna IRMOD v640 jest modułem kamery obserwacyjnej. Urządzenie przeznaczone jest do aplikacji, w których wymagana jest minimalizacja wymiarów, masy i poboru mocy kamery (bezzałogowe statki powietrzne - drony, płatowce; pojazdy wojskowe i cywilne; systemy celowania; linie produkcyjne).
IRMOD v640 służy do zobrazowania rozkładu temperatur. Najnowszej generacji detektor mikrobolometryczny o rozdzielczości 640×480 pikseli zapewnia doskonałą jakość obrazu.
Dostępny szeroki asortyment obiektywów o stałej i zmiennej ogniskowej umożliwia realizację praktycznie każdego zagadnienia pomiarowego.
Pracą kamery można sterować zdalnie za pomocą dostępnych interfejsów komunikacyjnych:
interfejs komunikacji szeregowej RS-422,
interfejs uniwersalnej magistrali szeregowej USB,
interfejs Ethernet umożliwiający przyłączenie urządzenia do sieci komputerowej LAN.
Poprzez USB i Ethernet możliwe jest, oprócz sterowania pracą kamery, przesyłanie obrazu termicznego w czasie rzeczywistym.