Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu (WSPiA) – najstarsza niepubliczna szkoła wyższa na Podkarpaciu, założona w 1995 roku i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 75. Patronat nad WSPiA objął Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do grudnia 2007 działała pod nazwą Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania. WSPiA jest również językowym centrum egzaminacyjnym City and Guilds od maja 2004 i TOLES od stycznia 2011 roku.

W roku 2009 na uczelni studiowało ok. 10 000 studentów. Uczelnia prowadzi studia dzienne i zaoczne na kierunkach – Administracja (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopień), Prawo (jednolite magisterskie). Jest też organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.