DASZER s.c.

Ostrów 432
39-103 Ostrów
Poland
+48 505 669 824