Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie – publiczna uczelnia zawodowa, utworzona w Krośnie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku. Od 7 sierpnia 2012 nosi ona imię Stanisława Pigonia.

Struktura

Instytuty

- Instytut Humanistyczny
Zakład Filologii Angielskiej
Zakład Filologii Germańskiej
Zakład Filologii Rosyjskiej
Zakład Pedagogiki
Zakład Polonistyki
Zakład Translatoryki

- Instytut Kultury Fizycznej
Zakład Turystyki i Rekreacji
Zakład Wychowania Fizycznego
Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zakład Towaroznawstwa

- Instytut Politechniczny
Zakład Budownictwa
Zakład Energetyki
Zakład Informatyki
Zakład Inżynierii Środowiska
Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
Zakład Zarządzania

Jednostki ogólnouczelniane

- Studium Języków Obcych
- Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
- Studium Pedagogiczno – Humanistyczne

Kierunki kształcenia

Aktualnie PWSZ oferuje możliwość kształcenia na czternastu kierunkach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie)[2].

- Instytut Humanistyczny
Filologia: angielska, germańska, język rosyjski dla biznesu
Filologia polska
Pedagogika

- Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
Pielęgniarstwo
Rolnictwo
Towaroznawstwo

- Instytut Kultury Fizycznej
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie fizyczne

- Instytut Politechniczny
Budownictwo
Energetyka
Informatyka
Inżynieria środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Zarządzanie

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.