Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
Poland
+48 16 735 51 00
+48 16 735 51 01