Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.

Władze uczelni

Rektor: dr hab. inż. Krzysztof Knapik, prof. PWSW
Prorektor ds. kształcenia: dr hab. Barbara Lulek, prof. PWSW
Prorektor ds. ogólnych: dr Stanisław Stępień
Kwestor: lic. Renata Stoczko

Kierunki kształcenia

PWSW w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie i inżynierskie. Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku). Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w kraju i poza jego granicami.

- Architektura wnętrz
- Bezpieczeństwo i Produkcja żywności
- Filologia: angielska, lingwistyka stosowana
- Filologia polska
- Historia
- Inżynieria środowiska
- Mechatronika
- Politologia
- Projektowanie graficzne
- Socjologia
- Stosunki międzynarodowe
- Technologia chemiczna
- Wychowanie fizyczne

W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada również studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i dokształcające, prowadzone przez Instytut Socjologii, Instytut Historii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.