Niepubliczna Szkoła Biznesu Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie

ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
Poland
+48 17 850 02 60