Słuchacze Niepublicznej Szkoły Biznesu oraz Policealnej Szkoły Zawodowej przygotowani są do pracy w gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, fizjoterapii, pracowniach protetycznych, aptekach, szpitalach. Absolwenci kierunków tj. terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny mogą podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, środowiskowych domach samopomocy opiekując się podopiecznymi.

Nauka trwa rok (2 semestry), dwa lata (4 semestry) lub 2,5 roku (5 semestrów) w zależności od kierunku. Zajęcia odbywają się w piątki po południu, soboty oraz niedziele. Zajęcia na kierunku technik dentystyczny odbywają się 5 dni w tygodniu.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych, doświadczeni nauczyciele szkół średnich, lekarze stomatolodzy, lekarze medycyny, wykwalifikowane pielęgniarki, farmaceuci, technicy dentystyczni, instruktorzy terapii zajęciowej oraz pracownicy instytucji, banków, urzędów.

Szkoła zapewnia słuchaczom bezpłatne podręczniki i skrypty własne oraz pomoce dydaktyczne. Realizujemy praktyki zawodowe w nowocześnie wyposażonych gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, pracowniach rehabilitacji oraz masażu, zakładach opieki zdrowotnej oraz szpitalach, gabinetach kosmetycznych, warsztatach terapii zajęciowej, domach opieki społecznej.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, zaświadczenia dla bezrobotnych przy ubieganiu się o stypendium i inne formy pomocy społecznej. Nauka kończy się uzyskaniem państwowego świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zadaniu zewnętrznego egzaminu (OKE). Dyplom jest uznawany na terenie Unii Europejskiej. Słuchacze otrzymują również Europass, czyli suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Nasze atuty

- szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
- przyjęcia słuchaczy bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń
- wysoko wykwalifikowani i doświadczeni wykładowcy i instruktorzy zawodu
- nowocześnie wyposażone: pracownia techniki dentystycznej, gabinet stomatologiczny, pracownia kosmetyczna, informatyczna, masażu
- własna biblioteka dla uczniów (około 3400 woluminów)
- realizowanie autorskich programów nauczania
- języki obce do wyboru
- nagrody rzeczowe za wyniki w nauce
- prowadzi informacje o wolnych miejscach pracy dla słuchaczy szukających zatrudnienia
- wysoki procent zdawalności naszych absolwentów na egzaminie zawodowym OKE

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.