Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

Warzywna 1
35-310 Rzeszów
Poland
+48 17 853 65 54
+48 17 853 91 91