Śląski Klaster Transportu Miejskiego rozpoczął działalność w roku 2013 jako odpowiedź na wyzwania związane z potrzebami rozwoju transportu publicznego w województwie śląskim, szczególnie poprawy mobilności społeczeństwa. Działalność ŚKTM zorientowana jest na rozwiązywanie głównych problemów i utrzymanie transportu publicznego w rejonie na ścieżce trwałego zrównoważonego rozwoju, zapewniającego mobilność obywateli, jako ważny czynnik dla gospodarki, rynku wewnętrznego oraz dla ich jakości życia.

Działanie ŚKTM ukierunkowane jest również na kompleksowe wsparcie sektora publicznego w budowaniu strategii oraz planów działania w zakresie rozwoju ekologicznych systemów transportowych, bazujące na rzetelnie przeprowadzonych badaniach i pomiarach, analizach, diagnozie uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz indywidualnie dopasowanych modelach ruchowych, zgodnych z dokumentami politycznymi UE w zakresie wymogów transportu ekologicznego, które stały się przyczynkiem do podjęcia decyzji o powołaniu nowej inicjatywy klastrowej.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.