Statut Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji

DEKLARACJA wstąpienia do Polskiej Izby Gopodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji (pdf); (doc)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PIGTSIS ws. wysokości składki członkowskiej.Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, powstała 9 marca 1994 roku, jest organizacją samorządową, działającą na podstawie unormowań ustawy o izbach gospodarczych. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i niczym nie ogranicza samodzielności członków Izby.

PIGTSiS jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Zrzesza blisko 300 podmiotów gospodarczych, zajmujących się głównie przewozami osób i rzeczy w kraju i za granicą oraz zajmujących się produkcją na rzecz przewoźników.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.