Samorządowy Kraj Żyliński

J. Kalinčiaka 14
011 09 Žilina
Slovakia
+421 41 507 26 21
+421 41 562 01 73