HONOWNICA POZIOMA MODEL HTS

Dla zastosowań produkcyjnych i wydajnej obróbki regeneracyjnej przeznaczone są nowe honownice serii HTS. Honownice serii HTS są nowoczesnymi obrabiarkami o zupełnie zmienionej konstrukcji w porównaniu z poprzednim modelem HTC/HTH. Zmiany konstrukcyjne są zasadnicze i dotyczą napędu głównego(ruch obrotowy głowicy honującej), napędu skoku głowicy, a także korpusu obrabiarki oraz uchwytu obróbkowego. Inny jest także wygląd honownicy. Wszystkie zespoły są dużo mocniejsze dla zapewnienia większej ich żywotności przy znacznych obciążeniach występujących podczas wydajnego honowania. Koncepcja budowy honownic serii HTS jest modułowa, dzięki czemu obniżone zostały koszty produkcji i skrócony czas dostawy obrabiarki. Wrzeciennik, prowadnice skoku oraz przestrzeń obróbcza są całkowicie osłonięte spełniając tym samym wysokie wymagania co do czystości środowiska pracy.

Honownice serii HTS umożliwiają honowanie z wydajnością 700-1500 cm³/h (objętość usuniętego materiału w ciągu godziny) w zależności od średnicy otworu i rodzaju obrabianego materiału. Wydajność obrabiarki pozostaje stała w całym zakresie obrabianych średnic: Ø 50-1000(mm).

Honownica serii HTS jest wyposażona w nowoczesny układ sterowania pracujący w środowisku Windows, który posiada bogaty zestaw funkcji technologicznych. Jedną z nich jest automatyczne rozpoznanie błędów kształtu honowanego otworu i automatyczne ich usuwanie podczas cyklu honowania. Układ sterowania honownicy jest przystosowany do szybkiego przezbrojenia honownicy. Obsługa oprogramowania jest intuicyjna i niezwykle łatwa nawet dla nowego operatora.