IBM Polska

Krakowiaków 32, skr. poczt. 12
02-255 Warszawa
Poland
+48 22 87 86 777
+48 22 87 86 888