Masimo ROOT współpracujące z pulsoksymetrem Masimo Radical-7 MAS_ROOT

ROOT to urządzenie stacjonarne z możliwością użycia przenośnego ręcznego pulsoksymetru Radical-7. Root oferuje wiele efektownych innowacji do szerokiego zastosowania w całej ciągłości opieki.
Pomiary wykonywane z ręcznego pulsoksymetru Radical-7 firmy MASIMO są wyświetlane na ekranie większego monitora z przedstawieniem parametrów w postaci liczbowej oraz krzywych.
Intuicyjny dotykowy interfejs pozwala na prostą nawigację i łatwość obsługi w każdych warunkach.

Istnieje możliwość elastycznej rozbudowy ROOT o dodatkowe pomiary poprzez port Masimo Open Connect - (MOC-9 - ):
- SedLine - monitoring funkcji mózgu, mających na celu poprawę opieki nad pacjentami po sedacji
- Phasein - kapnografia dla monitorowania strumienia bocznego wraz z Nomoline - - adapterem pojedynczego lub wielokrotnego użycia
- Możliwość wykorzystania portu przez inne firmy, aby dodać dodatkowe opcje pomiarów

Wbudowane złącze Iris - do samodzielnych urządzeń takich jak pompy, łóżka i inne monitory pacjenta. Automatyczne wyświetlanie parametrów i krzywych opartych na technologii MyView

Masimo rainbow SET jest nieinwazyjną platformą monitorowania umożliwiającą ocenę wielu parametrów fizjologicznych krwi, które wcześniej wymagały inwazyjnych i bardziej skomplikowanych procedur.

Opierając się na solidnym fundamencie technologii Masimo SET innowacyjna, nieinwazyjna technologia czujników wykorzystuje więcej niż 7 długości fal świetlnych, aby nabyć dane składowe krwi oparte na absorpcji światła.

Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnału i unikalne adaptacyjne filtry współpracują ze sobą, aby wyizolować, zidentyfikować i określić ilościowo różne gatunki hemoglobiny.

Wyniki pomiarów krwi są następnie wyświetlane numerycznie.

Masimo rainbow SET może wykonać pomiary:

- Hemoglobiny całkowitej (SpHb)

- całkowita zawartość tlenu we krwi tętniczej (SPOC)

- Karboksyhemoglobiny (SpCO)

- Methemoglobiny (SpMet)

- wskaźnik zmienności pletyzmogramu (PVI)

Oraz parametry, które mierzy technologia Masimo SET - wysycenie krwi tlenem (SpO2), puls (PR) oraz indeks perfuzji (PI)