Gruntowne wymienniki ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystujące darmową energię geotermalną, znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjnych gwarantujących wysoki odzysk ciepła. Dziś stają się standardowym elementem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.