WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ul. Dworkowa 14
60-602 Poznań
Poland
+48 61 854 20 11