ELTETE- typ compact 13 i compact 10

Te same wybitne właściwości konstrukcyjne charakterystyczne dla HPL 24 dotyczą także naszych compactów 13 i 10 mm. Są one w sposób specjalny wykonane dla pomieszczeń wilgotnych, o dużej zawartości pary wodnej, odporne na bezpośrednie działanie wody, oraz w skrajnych przypadkach na agresywne chemicznie ciecze.

Konstrukcja wykonana jest z trwałych laminowanych paneli o grubości 13 lub 10 mm, są one zgodne z wszelkimi wymogami trwałości w konstrukcjach sanitarnych. Na skutek niewielkiego ciężaru konstrukcji compactów 13 i 10, konstrukcje te mogą być interesującą alternatywą w wypadku gdy trzeba kabiny szybko zainstalować lub gdy konstrukcja budynku stawia określone wymogi dotyczące ciężaru kabin.