Powietrzna Maska lakiernicza do ochrony oczu

System powietrzny zapewnia ochronę przeciw pyłom, mgłom lakierniczym, gazom i wyziewom.
System zapewnia ochronę dróg oddechowych klasy P3 oferując wskaźnik ochrony dochodzący do 200.

Oznacza to, że maska ta może być stosowana w pomieszczeniach, gdzie stężenie substancji szkodliwej w powietrzu jest do 200 razy większe niż dopuszczalne normy zawodowej ekspozycji na czynniki szkodliwe (OEL).


Główne cechy:
Ochrona całej twarzy z wizjerem
Osłona wizjera
Regulacja rozmiaru
Filtr węglowy
Elastyczny wężyk o długości 1,5m
Płynna regulacja opaski na głowę w celu zapewnienia maksymalnego komfortu
Regulacja za pomocą mechanizmu zapadkowego
Wizjer o szerokim polu widzenia
Wymienialna szybka wizjera