Transport

Filarem działalności transportowej firmy Chemat Sp. z o.o. jest transport krajowy, a jego dopełnieniem są usługi transportu międzynarodowego na terenie krajów Unii Europejskiej oraz na rynki wschodnie (Białoruś, Ukraina). Posiadamy nowoczesny i ekologiczny tabor samochodowy utrzymany w doskonałym stanie technicznym. Dysposnujemy cysternami trzy-komorowymi typy L4BF, LGBF marki Hobur i Simatra wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz czterokomorową LGBF marki Stokota.

Specjalizujemy się w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR, co wymaga nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale także doskonałej obsługi logistycznej. Zatrudniamy odpowiednio przeszkolonych kierowców, a nasze pojazdy są wyposażone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem naszej działalności jest dostarczanie usług najwyższej jakości, poprzez dostosowanie się do zmieniających się dynamicznie potrzeb klientów.

Firma Chemat posiada odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie, co jest najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług. Z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy uprawnienia pozwalające nam na działalność w specyficznej branży, jaką jest gospodarka odpadami przemysłowymi, a w tym także wymagająca szczególnych predyspozycji gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Od 16 lat świadczymy kompleksowe usługi, obejmujące odbiór odpadów, w tym także odbiór odpadów niebezpiecznych, a następnie ich przetwarzanie lub utylizację metodą niestanowiącą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Odbiór odpadów przemysłowych rozpoczęliśmy od współpracy z największą spółką w Polsce zajmującą się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej a następnie rozszerzyliśmy swoją działalność o odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów kosmetyczne oraz ich bezpieczne utylizowanie.