Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
Poland
+48 22 512 81 00
+48 22 512 86 25