Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

ul. Józefa Piłsudskiego 21/7
31-100 Kraków
Poland
+48 12 252 75 12