Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań
Poland
+ 48 61 852 39 62
+ 48 61 850 47 52
+48 61 850 17 82