Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jest jednostką budżetową miasta podlegającą pod względem organizacyjnym i finansowym prezydentowi Warszawy. Powstał 1 lipca 2008 r. w wyniku podziału Zarządu Dróg Miejskich. Jego trzon stanowią przeniesione z ZDM wydziały: przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowych, projektów europejskich, a także wydział mostów. Do zadań ZMID należą inwestycje ujęte w uchwalonym przez Radę Warszawy Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. ZMID buduje i modernizuje drogi będące w zarządzie ZDM, inwestycje związane z drogami gminnymi prowadzone są przez urzędy dzielnic.

W kompetencjach ZDM pozostało zarządzanie pasem drogowym i koordynacja prowadzonych w nim prac, remonty i małe modernizacje dróg, budowa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, obsługa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.

Dzięki takiemu podziałowi kompetencji została uproszczona i ujednolicona struktura organizacyjna obu instytucji, usprawniony proces decyzyjny, umożliwiony lepszy nadzór nad realizacją zadań.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.