Spółka wykonuje dla inwestorów krajowych i zagranicznych następujące usługi z zakresu budownictwa lądowego:
-koncepcje, projekty budowlane oraz wykonawcze dróg i mostów, wraz z projektami urządzeń towarzyszących (sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych);
-studia transportowe, studia wykonalności i wnioski aplikacyjne o środki finansowe;
-studia i projekty w zakresie ochrony środowiska i urządzeń zieleni oraz oceny i raporty oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko;
-nadzory inwestorskie (pełnienie funkcji Inżyniera);
-ekspertyzy techniczne, doradztwo budowlane, techniczne i ekonomiczne;
-badania i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego;
-badania, pomiary, analizy i prognozy ruchu drogowego;
dokumentacje przetargowe;
-przepisy techniczno - budowlane w zakresie dróg i mostów (przygotowanie, edycja);
-dokumentacje powtarzalne i wzorcowe dotyczące rozwiązań drogowych, mostów i przepustów (opracowanie i rozpowszechnianie).

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.