Autostrada Wielkopolska SA jest pierwszym w Polsce projektem realizowanym w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego, wykonawcą największego przedsięwzięcia inwestycyjnego w strukturze i systemie koncesyjnym.

W imieniu Rządu RP stroną Umowy Koncesyjnej jest Minister Infrastruktury, natomiast instytucją odpowiedzialną za jej realizację jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.