Grupa aktywnych pasjonatów Odnawialnych Źródeł Energii reprezentujących różne środowiska (Instytucje i Przedsiębiorstwa z branży energetycznej, nauczyciele akademiccy, działacze samorządów, studenci, przedsiębiorcy) w dniu 15 kwietnia 2010 r. na walnym zebraniu założycielskim podjęła uchwałę o powołaniu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Odnawialnych Źródeł Energii i przyjęciu Statutu Stowarzyszenia.
Na tym samym zebraniu wybrano również Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.