FlexFilter Ex

Filtr FlexFilter EX jest wyposażony w panel przeciwwybuchowy. Jego konstrukcja pozwala mu na wytrzymywanie nadciśnienia powstającego podczas ewentualnego wybuchu. Szkodliwe skutki wybuchu są minimalizowane przez uwalnianie nadciśnienia i kierowanie płomienia na bezpieczny obszar przez panel przeciwwybuchowy. Wszystkie modułowe elementy odpylacza są całkowicie uziemione. Wszystkie podzespoły elektryczne noszą oznaczenie Ex, tzn. są dopuszczone do pracy w obecności wybuchowego pyłu.

Dostępne jest następujące wyposażenie opcjonalne: standardowy pojemnik o objętości 70 l (18 gal) w komplecie z zestawem równoważącym, umożliwiający łatwe usuwanie gromadzonego pyłu w nieprzewodzących workach z tworzyw sztucznych, oraz w pełni automatyczne urządzenie opróżniające z całkowicie przewodzącym workiem na materiał sypki i kablami uziemiającymi przeznaczonymi do większych instalacji. Wyposażenie standardowe obejmuje filtr kontrolny, który umożliwia stosowanie jednostek podciśnienia pozbawionych oznaczenia Ex.

Syntetyczny pył organiczny, taki jak pył pochodzący ze szlifowania tworzyw sztucznych, wzmocnionych tworzyw sztucznych i innych materiałów kompozytowych, farby proszkowe i kosmetyki
Pył metalowy – drobnoziarnisty pył aluminium, magnezu, tytanu i chromu
Pył organiczny występujący w przemyśle spożywczym, taki jak mąka, proszki do zup, przyprawy i cukier
Proszki farmaceutyczne – Wiele proszków stosowanych w przemyśle farmaceutycznym ma właściwości wybuchowe.