Odpylacz workowy NFSZ3000 z zaworem obrotowym lub przenośnikiem ślimakowym

Odpylacz workowy przeznaczony do pracy w warunkach średniego natężenia przepływu powietrza i wysokiego stężenia materiału

Odpylacz workowy NFSZ3000 jest przeznaczony do pracy w warunkach średniego natężenia przepływu powietrza i wysokiego stężenia materiału. Jest to modułowy odpylacz wykonany z galwanizowanej blachy stalowej, z teleskopową podporą, odpowiedni do stosowania na wolnym powietrzu.

Jest dostępny w wersjach o różnej szerokości: 1200 mm (47 in) w przypadku typu E lub 2400 mm (94 in) w przypadku typu J. Każdy moduł konstrukcji filtra jest wyposażony w drzwiczki kontrolno-przeciwwybuchowe. Czyszczenie filtra za pomocą wentylatorów regeneracyjnych. Filtr jest wyposażony w wyjątkowy, opatentowany worek SUPERBAG.

W leju samowyładowczym filtra i na odcinku wlotowym (opcjonalnym) następuje oddzielanie średnich i dużych cząstek. W dalszej kolejności powietrze jest doprowadzane do worków filtracyjnych. Gromadzony materiał jest odprowadzany za pośrednictwem zaworu obrotowego. Zawór obrotowy służy do bezciśnieniowego odprowadzania materiału do silosu, pojemnika lub oddzielnego systemu transportowego. Filtr może pracować w sposób ciągły lub przerywany. W drugim przypadku możliwe jest czyszczenie worków filtracyjnych w odstępach co cztery godziny.

Odpylacz może pracować w warunkach natężenia przepływu powietrza od 1.500 do 65.000 m3/h (od 883 do 38.000 cfm).
Szeroki asortyment zaworów obrotowych i przenośników ślimakowych do odprowadzania materiału
Zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX dla pyłów St1 i St2 o wskaźniku wybuchowości Kst nieprzekraczającym 300 bar m/s
Kompaktowa konstrukcja
Odpowiedni do przetwarzania dużych ilości powietrza o wysokim poziomie zanieczyszczenia ciężkimi materiałami
Praca w sposób ciągły lub przerywany, z 15-minutowymi przerwami na czyszczenie co około cztery godziny
Możliwość zamontowania na podłożu lub na dachu
Wersje do nadciśnienia lub podciśnienia dochodzącego do 5.000 Pa
Odciążanie przeciwwybuchowe w górę lub w bok
Skuteczne czyszczenie podczas pracy za pomocą wydajnych wentylatorów regeneracyjnych
Opatentowane antystatyczne worki filtracyjne SUPERBAG wykonane z poliestru
Prosta instalacja na miejscu i możliwość łatwego rozszerzenia w razie potrzeby