Roztwór do płukania oczu, DUO, kwas, zasada, butelka 500 ml, kwas fosforanowy 4,9%

working