„Przewozy Regionalne” spółka z o.o. są największym w Polsce przewoźnikiem kolejowym wykonującym przewozy pasażerskie w ramach obowiązku służby publicznej.

Prowadzimy:

przewozy regionalne pociągami REGIO,
przewozy międzyregionalne pociągami interREGIO i REGIOekspres,
przewozy międzynarodowe w ruchu przygranicznym,
przewozy pociągami na indywidualne zamówienia,
obsługę transportową imprez i uroczystości o charakterze masowym,
współpracę z innymi przewoźnikami w zakresie:
- wzajemnej sprzedaży biletów,
- bieżącej informacji pasażerów,
- obsługi technicznej taboru.

17 grudnia 2010 roku Przewozy Regionalne otrzymały Certyfikat Bezpieczeństwa – Część A potwierdzający akceptację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi. 28 grudnia 2010 roku przewoźnik otrzymał też Certyfikat Bezpieczeństwa - Część B, dokument uprawniający do prowadzenia przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Oba certyfikaty zostały wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie Ustawy o transporcie kolejowym i są ważne przez pięć lat.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.