Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala zastoupením společnosti ESI GROUP pro země Střední a Východní Evropy. Kromě České republiky se stará zejména o zákazníky ze Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu. Tým inženýrů MECAS ESI s.r.o. poskytuje technickou podporu a konzultace v oblasti simulací nárazových zkoušek, zkoušek z oblasti pasivní bezpečnosti, výrobních procesů tváření, lití, svařování, tepelného zpracování, ale také například vibroakustiky, proudění a elektromagnetické kompatibility. Zákazníkům jsou k dispozici nejen v sídle společnosti v Plzni, ale i v kancelářích v Brně a v Mladé Boleslavi.

Mecas galaxy ESI strategy mapa aktuálního zákaznického teritoria

Společnost MECAS ESI s.r.o. obdržela v lednu 2009 certifikát osvědčující, že její systém managementu odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnost MECAS ESI s.r.o. je dlouholetým členem NAFEMS – organizace pro zajištění kvality softwaru v oblasti CAE.

Tým zkušených odborníků se zabývá řešením komplexních inženýrských projektů a prodejem pokročilého softwaru včetně služeb s tím spojených. Jako součást ESI GROUP, která je uznávaným světovým dodavatelem nástrojů počítačové simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů, má přístup k nejnovějším metodikám a poznatkům v oblasti počítačové simulace. Společnost rovněž klade důraz na reálné modelování fyzikálních vlastností materiálů. Nabízené řešení spočívá v provedení ucelené výpočtové analýzy. V jednotlivých krocích jsou řešeny náročné úlohy počítačové simulace, která se snaží postihnout co největší množství jevů, jež mohou ovlivnit podobu a vlastnosti finálního produktu. Jedná se například o propojení výsledků výpočtu jednoho programového souboru jako vstupu do následných počítačových analýz. Typickým příkladem řetězení jednotlivých výpočtových analýz je přenesení výsledků ze simulace plošného tváření do simulací nárazových zkoušek (crash testů).

Společnost MECAS ESI s.r.o. před časem vytvořila webové rozhraní My-CAE, které umožňuje pomocí počítačové simulace efektivně ověřit vybraný výrobní proces v oblastech plošného tváření, odlévání, svařování a tepelného zpracování. Více informací o fungování tohoto webového rozhraní k dispozici na www.my-cae.com.

Společnost ESI GROUP představila v první polovině roku 2009 zcela nové logo jednoduchého a svěžího vzhledu odrážející její modernost a dynamiku. Oranžová barva symbolizuje entusiasmus, kreativitu a odhodlání. Tyto vlastnosti přiměřeně zobrazují podstatu ESI v oblasti inovace, kvality a v jejím přístupu k lidem. Po technické stránce se tato změna projevuje v přechodu od virtuálních testů k virtuální tvorbě prototypů. Společně s novým logem uvedla ESI i nové motto „get it right®“, logo jehož význam se opírá o End-to-End Virtual Prototyping. Tato strategie umožňuje zákazníkům zkrátit jejich vývojové cykly a snížit náklady užitím menšího počtu fyzických prototypů. Dále vede rovněž ke zlepšení výkonu a zrychlení inovací, snižuje složitost a rizika, provádí implementaci virtuálně krok za krokem za účelem vývoje kompletního virtuálního produktu pod heslem „Get it Right the First Time“.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (1)