Shanghai Weijie Clothing Machinery Co.,LTD

End South of Tan Zhi Town ,Nan Hui Distr.
Shang Hai
China
+86 21 68150132